Aktualności

Baza projektów uczelnianych

 
 
Obraz Brzegowy Admin Ryszard
Baza projektów uczelnianych
Napisane przez: Brzegowy Admin Ryszard ( niedziela, 15 grudzień 2019, 18:31 )
 

Drodzy Studenci,

w związku z realizacją koncepcji nauczania projektowego na naszej uczelni, została stworzona baza projektów uczelnianych.

 

Każdy z Was, kto realizuje projekt w ramach przedmiotów projektowych jest proszony o wprowadzenie projektu do systemu (pojedynczo lub jeżeli pracujecie zespołowo - jeden z członków wprowadza projekt do bazy i dołącza członków zespołu). Informacje nt. wprowadzenia Waszego projektu do bazy, będą przekazywane do Was również ze strony Waszych prowadzących przedmioty projektowe (praktyczne). 

 

W pierwszym semestrze wprowadzamy pilotaż narzędzia, prosimy, aby Wasze opinie i sugestie, co do narzędzia kierować do prowadzących  - narzędzie będzie usprawniane w kolejnych etapach.  

·         narzędzie jest dostępne pod adresem : https://projekty.wsei.edu.pl/ (można wejść również przez platformę e.wsei)

·         czas na wprowadzenie projektów : do końca danego semestru 

 

Dodawanie projektu  

1.    Zalogowanie do systemu przy pomocy konta Microsoft 

2.    Z menu po lewej stronie należy wybrać  Dodaj projekt 

3.    Należy wypełnić wszystkie pole oznaczone na czerwono 

4.    Pole Prowadzący jest wymagane.  

5.    Pole Status ustawiane jest automatycznie na W trakcie realizacji – zmiana tymczasowa na czas uruchomienia systemu. Student ma wprowadzić projekt który już wykonuje.   

6.    Student nie może zmienić wartości pola Status. 

7.    Pole Specjalność zależy od pola Kierunek. Bez wybrania pola kierunek nie można wybrać pola specjalność 

8.    Pola nieobowiązkowe (Załączniki) mogą zostać puste.  

9.    Po zakończeniu wypełniania należy wybrać Zapisz. Jeżeli pole wymagalne nie jest wypełnione pojawi się komunikat o błędzie zapisu. 

 

Warto korzystać z bazy, bo Wasze projekty mogą być później rozwijane w Parku technologicznym WSEI lub znajdą się zainteresowane firmy Waszym pomysłem i współpracą z Wami. W dalszym etapie prac, firmy będą mogły dodawać swoje propozycje projektów do realizacji, które będziecie mogli wybrać dla siebie w ramach danego przedmiotu projektowego.