Przedmiot do wyboru dla 7 semestru studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria - specjalność: Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi.