Niniejszy kurs przygotowany został dla seminarzystów dr Iwony Lupy-Wójcik.