Pierwsza część z cyklu trzech przedmiotów, na których grupy 2-3 osobowe opracują i wdrożą profesjonalną hurtownię danych dla celów komercyjnych lub projektu inżynierskiego. Ten etap obejmuje opracowanie specyfikacji potrzeb użytkowników oraz projekty: wydajnych interfejsów wymiany danych z systemami zewnętrznymi, wymiarów analitycznych i kostek OLAP, struktur drążenia danych (drill-down) i podstawowych algorytmów prognozowania (data-mining).