Ostatnia część z cyklu trzech przedmiotów, na których grupy 2-3 osobowe opracują i wdrożą profesjonalną hurtownię danych lub system business intelligence dla celów komercyjnych lub projektu inżynierskiego. Etap ten obejmuje przygotowanie dokumentacji obejmującej wszystkie warstwy: komunikacji z systemami zewnętrznymi, przetwarzania oraz mechanizmów kontroli spójności i poprawności danych, warstwy analitycznej, struktury uprawnień, procesów automatyzacji. Dodatkowo zespół zaprojektuje procedury utrzymania i rozbudowy hurtowni oraz zapewni serwis w okresie stabilizacji.