Przejdź do głównej zawartości

Prowadzący: Chodacki Miłoslaw

Architektura komputerów - lab. nstac. (M. Chodacki)

Kurs przedmiotowy AK zawiera treści dotyczące modeli maszyn cyfrowych i ich funkcjonowania, w szczególności układów arytmetyczno-logicznych, bazowych podzespołów komputera i układów peryferyjnych oraz zagadnień programowania niskopoziomowego. Zasadniczo omawiane będą kwestie związane z: architekturą procesorów 8, 16, 32, 64-bitowych, trybami pracy i instrukcjami procesorów, kodowaniem rozkazów, systemem obsługi przerwań, DMA, pamięciami ROM, RAM, FLASH i układami peryferyjnymi, magistralami systemowymi i danych, systemem BIOS, UEFI BIOS, parametrami ustawień systemowych, emulatorami systemu DOS, oprogramowaniem narzędziowym tupu MASM, TASM, FASM, programowaniem w języku asemblera, kodami maszynowymi i zapisem mnemonicznym. Ponadto używane będą debugery narzędziowe i systemowe, przedstawione będą techniki wykrywania uszkodzeń i błędów, integracji kodu źródłowego asemblera w językach wysokiego poziomu.
Odpowiednia konstrukcja programów, dbałość o jakość kodu źródłowego i jego refaktoryzacja, umiejętność tworzenia zoptymalizowanego oprogramowania, szacowania złożoności algorytmów, wykorzystania narzędzi i środowisk projektowania, symulowania i emulowania, a także testowania oprogramowania, stanowią uzupełnienie zakresu przedmiotowego kursu. Studenci zobowiązani będą do wykonania projektu zaliczeniowego, indywidualnie bądź w grupach, co będzie sprzyjać urzeczywistnieniu kompetencji społecznych w rodzaju współpracy w grupie, przewodzenia pracami projektowymi. Ponadto dostępna będzie literatura anglojęzyczna dotycząca omawianych zagadnień.


  • (0)