Kurs realizowany w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.