Kurs na poziomie B1 przeprowadzony w oparciu o podręcznik Move Intermediate.