Kurs na poziomie B2 oparty o podręcznik Move Upper-Intermediate.