Koszty pracy – to ogół wydatków ponoszonych przez pracodawcę w związku z zatrudnianiem pracowników.

Na zajęciach rozwiewamy wątpliwości każdego pracownika i pracodawcy, skąd na umowie o pracę kwota "brutto", w praktyce oznacza zupełnie różną kwotę dla zainteresowanych stron. Jaka w tym rola państwa?