Platforma wymiany informacji dotyczących prac inżynierskich których promotorem jest Jan Werewka (dr inż. hab. prof WSEI)

Cele przedmiotu

  • Pozyskanie wiedzy dotyczącej rozwoju architektury (wg SEI) systemów informatycznych bazujących na usługach.
  • Pozyskanie wiedzy związanej z językami modelowania architektur systemów informatycznych takich jak: UML, ArchiMate, BPMN
  • Uzyskanie umiejętności modelowania systemów przy użyciu narzędzi informatycznych oraz weryfikacji syntaktycznej i semantycznej opracowanych modeli.


Cele przedmiotu

  • Poznanie klasycznych i zwinnych metod zarządzania projektami informatycznymi
  • Pozyskanie podstawowych umiejętności w zakresie aktywnego uczestnictwa przy realizacji projektu metodą klasyczną (np. PMBOK)
  • Pozyskanie podstawowych umiejętności w zakresie aktywnego uczestnictwa przy realizacji projektu przy zastosowaniu podejścia zwinnego (np. Scrum)


Architektura Systemów Gier Kasynowych 2018/2019 (Jan Werewka) dla studiów niestacjonarnych.