Przedmiot do wyboru dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w r.a. 2019/20, znających podstawy programowania w C#. Przedmiot przygotowuje do egzaminu certyfikowanego MTA 98-388 (lub Oracle OCA Java SE Programmer 8 I)