Przejdź do głównej zawartości

116 Kursy

Prowadzący: Ćwiertniak Ryszard

Zarządzanie projektami innowacyjnymi

Moduł charakteryzuje wartości, artefakty, zdarzenia oraz role związane z nowoczesnymi metodami zarządzania projektami w organizacji. Tematyka ta jest powiązana z zakresem przedmiotowym zarządzania finansami przedsiębiorstw z uwzględnieniem charakteru i specyfiki realizacji projektów innowacyjnych.

Moduł ten podejmuje współczesne wyzwania procesu innowacji (tzw. projektyzacji organizacji) z punktu widzenia zakresu, kosztu i czasu realizacji projektu innowacyjnego. W module zaprezentowano różnice między projektowaniem tradycyjnym a zwinnym, kładąc nacisk na popularne teraz metodyki Agile. Zagadnienia teoretyczne uzupełnione są o liczne przykłady praktyczne, wynikające z funkcjonowania przedsiębiorstw, pozwalające nabyć umiejętności projektowania innowacyjnych rozwiązań w każdym przedsiębiorstwie.

Celem modułu jest poznanie i zrozumienie istoty współczesnego zarządzania projektami innowacyjnymi w przedsiębiorstwie, w szczególności zaś interpretacja procesu innowacji jako elementu planowania organizacyjnego i finansowego przez odpowiednie określenie zadań, kompetencji i obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych oraz osób w firmie. Ponadto realizacja modułu powinna odpowiedzieć na następujące pytania:

 • jak tworzyć wielofunkcyjne zespoły projektowe,
 • jak budować przestrzeń dla nowoczesnego (zwinnego) zespołu projektowego,
 • jakie wartości, artefakty i zdarzenia stosuje Design Thinking oraz SCRUM,
 • w jakich obszarach działalności można wykorzystać zwinne metody projektowania oraz jakie to może przynieść efekty dla przedsiębiorstw,
 • w jaki sposób planować oraz finansować proces Design Thinking,
 • jakie metody i narzędzia można zastosować w procesie Design Thinking oraz SCRUM?

 • (0)
 • Prowadzący: Zajac Pawel

  EK_N_EGZ1_1

 • (0)
 • Prowadzący: Gąsior Tomasz

  Rynki finansowe

  Egzamin z przedmiotu

 • (0)
 • Prowadzący: Zajac Pawel

  EK_N6

 • (0)
 • Prowadzący: Zajac Pawel

  EK_N5

 • (0)
 • Prowadzący: Zajac Pawel

  EK_N4

 • (0)
 • Prowadzący: Zajac Pawel

  EK_N3

 • (0)
 • Prowadzący: Zajac Pawel

  EK_N2

 • (0)
 • Prowadzący: Zajac Pawel

  EK_N1

 • (0)
 • Prowadzący: Zajac Pawel

  Ekonometria_EGZAMIN

 • (0)
 • Prowadzący: Zajac Pawel

  EK_S_3

 • (0)